Disclaimer

 • Verantwoordeljk voor inhoud en teksten:

  SWB/IT
  Europaweg-Noord 7D
  9403 BC Assen

  T. 0592 - 858963
  E-mail: info@swb-it.nl

 • Design & ontwikkeling website:

  Blixxum1 Design
  www.blixxum.nl

  T. 0592 - 407848

 • Kamer van Koophandel:


  KVK 58472185
  Vestigingsnr. 000027809951
  Inschrijving bij de Kvk

 • De voorwaarden zijn van toepassing op deze website www.swb-it.nl.

  Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

 • Gebruik van de website.

  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel SWB/IT zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. SWB/IT garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.SWB/IT wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

 • Informatie van derden, produkten en diensten.

  SWB/IT aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door SWB/IT niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 • Informatie gebruiken.

  SWB/IT behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SWB/IT of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 • Foto's.

  Alle gebruikte foto's of gedeelten daarvan zijn rechtenvrije stockfoto's aangeschaft via shutterstock.com en daardoor juist gebruikt volgens geldende auteurswetgeving en de huidige regelgeving van de aanbieder legaal voor gebruik op deze website.